Posts tagged: inhalacje miodem

Leczenie Miodem

Rodzaje miodów. Norma Polska rozróżnia trzy rodzaje miodów, tj. nektarowe, spadziowe oraz nektarowo – spadziowe. Najbardziej popularne gatunki miodów nektarowych w Polsce to lipowy, akacjowy, wrzosowy, rzepakowy, gryczany i koniczynowy. Nie jest to oczywiście zamknięta lista odmian miodu. Otrzymuje się je tam, gdzie większe obszary pasiek obsiane są roślinami gatunku, a miód pozyskiwany jest zaraz [...]